ILRE & Linda

De start van mijn loopbaan als relatie- en gezinstherapeut begint bij de master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en het werken in de specialistische GGZ. Tijdens de post-master opleiding tot BIG-geregistreerd Orthopedagoog-Generalist is mijn enthousiasme voor het werken op basis van de systeemtheorie enorm aangewakkerd. Villa Verbinding leidde mij vervolgens op tot Systeemtherapeut. De combinatie met werken in de basis- en specialistische GGZ als regiebehandelaar biedt mij al vele jaren de mogelijkheid om te kijken naar hoe ervaringen, kwetsbaarheden, krachten en relaties zich ontwikkelen. Door middel van supervisie, intervisie en bijscholing houd ik mijzelf scherp en werk ik toe naar een NVRG registratie.
De grootste reis in het zorglandschap heb ik meegemaakt met Chinski, praktijk voor  Psychologie, Pedagogiek en Remedial Teaching. Als regiebehandelaar en systeemtherapeut begeleid ik gezinnen en collega's om binnen deze GGZ-setting mooie stappen te zetten met elkaar. Ik geef stage- en werkbegeleiding en houdt mij als aandachtfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bezig met het ondersteunen van collega's bij het signaleren en bespreekbaar maken van veiligheid. Op dit moment ben ik tevens als relatietherapeut werkzaam bij Praktijk de Liefde in de volwassen zorg.


www.linkedin.com/in/lindadekoning91