Waar ligt de behoefte?

— De verschillende diensten —

U kunt de keuze maken voor eenmalige consulten (individueel als hulpverlener of met het gezin) van 75 minuten of een trainingsdagdeel. Hieronder wordt beschreven wat elke dienst inhoudt.

CO-CONSULT (75 minuten)

Ontdek de kracht van een co-consult voor uw gezin of cliënt! 

Heeft u momenteel te maken met complexe situaties waarin pijnlijke punten lastig bespreekbaar zijn? Merkt u dat er belemmeringen zijn die het vooruitgangsproces tegenhouden? Of voelt het alsof u vast zit in een bepaald patroon en dat de behandeling niet vordert zoals gewenst? Of heeft u bij een gezin meermaals overwogen om een behandeling af te sluiten, maar elke keer duiken er obstakels op?

In dit soort situaties  kan een co-consult met een systeemtherapeut een waardevolle ondersteuning bieden. Bij een co-consult sluit ik aan bij een gesprek met uw gezin of cliënt, naast de aanwezigheid van de reguliere behandelaar. Door deze systemische werkvorm kunnen we samen dieper inzicht krijgen in de dynamieken en interacties binnen het systeem. 

U wordt geholpen om op een respectvolle en effectieve manier pijnlijke punten bespreekbaar te maken. We onderzoeken samen wat de mogelijke blokkades zijn en waarom bepaalde patronen steeds terugkeren. Hierdoor kunnen we samen nieuwe perspectieven ontdekken en impasses doorbreken.


Als u behoefte heeft aan een frisse blik, extra expertise en een diepgaand begrip van de dynamieken binnen het systeem, nodig ik u van harte uit om gebruik te maken van het co-consult.

TRAINING (150 minuten)

Stap binnen in de wereld van workshops en trainingen op het gebied van systeemtherapie. Ik richt mij specifiek op het begeleiden van teams. Samen gaan we op ontdekkingsreis door het proces van signaleren tot doorverwijzing, en versterken we dit proces. Een belangrijk onderdeel van onze samwerking is het effectief formuleren  van een passende hulpvraag, zodat we de juiste ondersteuning kunnen bieden aan kinderen en gezinnen. 

In mijn interactieve workshops en trainingen moedig ik deelnemers aan om een systemische kijk te ontwikkelen op kinderen en gezinnen. We verleggen de focus van kijken naar ontwikkelingsproblematiek naar het begrijpen van interacties en relaties binnen het systeem. Deze bredere benadering stelt ons in staat om de dynamiek binnen gezinnen en de klas beter te begrijpen en effectiever te interveniëren.

Tijdens onze interactieve sessies zullen we oefenen, casussen bespreken en praktische handvatten verkennen om systemisch te werken. Ik stimuleer teams om open te staan voor verschillende perspectieven en de systemische benadering te integreren in de dagelijkse praktijk. 


De trainingen hebben mede als doel om doorverwijzingen meer passend te maken, zodat de doorverwijzing door jullie en de werkwijze van de GGZ naadloos op elkaar aan kunnen sluiten, Samen creëren we een omgeving waarin kinderen en gezinnen centraal staan, en waarin wij hun welzijn en groei optimaal ondersteunen.

CONSULT (75 minuten)

Ervaar de kracht van het systemisch perspectief met een consult!

Bent u een teamleider of gedragswetenschapper die op zoek is naar nieuwe benaderingen voor teamontwikkeling? Of ervaart u uitdagingen in het begrijpen van bepaald gedrag of terugkerende patronen bij cliënten of gezinnen? Met de consultdiensten bieden we twee waardevolle mogelijkheden:

1. Consult t.a.v. inbedden van de systemische benadering in de organisatie of het onderwijs. Er wordt met u meegedacht welke mogelijkheden er voor u zijn om uw collega's te trainen in het integreren van de benadering in de dagelijkse praktijk en hoe dit door u ondersteund kan worden.

2. Consult t.a.v. een gerichte vraag op casus niveau. Met de consultdienst bieden we de mogelijkheid voor ondersteuning bij een specifieke casus. Tijdens dit consult kunt u de cliënt of het gezin inbrengen en samen verkennen we de situatie met behulp van systemische werkvormen. Hierdoor ontstaat er een dieper begrip van het gedrag of patroon, wat u helpt verder te komen in uw begeleiding.

Samen kijken we naar wat passend is!

— Telefonische intake  —

Om er voor te zorgen dat jullie als hulpverleners, leerkrachten, begeleiders of artsen duidelijkheid krijgen en een weloverwogen keuze kunnen maken over welke dienst het beste past bij de vraag, nodig ik u graag uit voor een telefonische intake. Tijdens dit gesprek kunnen we samen de situatie bespreken en de juiste stappen bepalen om verder te gaan.

Werkgebied

ILRE werkt in regio Amsterdam eo. Met name in deze regio en in regio Zaanstreek-Waterland, Edam-Volendam kan mijn ervaring en expertise van pas komen. In de afgelopen 10 jaar ben ik in deze regio's werkzaam geweest binnen de klinische praktijk, het onderwijs en in de wijk. 
Mocht jouw regio hier niet tussen staan, kan er een e-mail gestuurd worden naar linda@ilre.info. Mogelijk kunnen we een oplossing vinden om desondanks iets voor elkaar te kunnen betekenen.