Praktijk voor Systeemtherapie ILRE

— Starten bij de basis  —

Welkom op de website, waar specifiek leerkrachten, huisartsen, POH-GGZ, jeugdconsulenten, maatschappelijk werkers, behandelaren, ambulant begeleiders en intern begeleiders worden uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de aangeboden diensten. Herkent u situaties waarbij de aanloop naar zorg moeilijk verloopt? Of waarbij u vastloopt in een hulpverleningstraject en niet weet hoe je het patroon kunt doorbreken? Of hoe u een doorverwijzing op een passende wijze bespreekt?

Als professionals in het werkveld begrijpen we dat het soms lastig kan zijn om de juiste woorden te vinden. Hoe ga je in gesprek als het (nog) niet over relaties en interacties mag gaan? Welke wegen kun je nog meer bewandelen om patronen van boosheid, eenzaamheid, wanhoop of onmacht te doorbreken? Hoe beschrijf je een passende verwijzing? En hoe loopt de route vervolgens?

Voor ondersteuning hierbij wordt expertise geboden om u, uw team of uw organisatie te ondersteunen. Of het nu gaat om een co-consult op cliëntniveau om samen tot nieuwe inzichten te komen, of een training voor uw team om verder te komen;
ILRE staat voor jullie klaar.
Bij een behoefte aan systemisch werken in uw organisatie, denk ik graag met u mee om dit stap voor stap vorm te geven. 

Neem een kijkje bij de diensten om een concreter beeld te krijgen wat ILRE voor u, uw team of werkgever kan betekenen!

Verandering door het toevoegen van perspectief

— Samen stilstaan bij relaties en interactie —


— Een systeemgerichte missie in zorg en onderwijs —

ILRE {spreek uit il ré} is opgericht vanuit een wens om een unieke bijdrage te leveren als  hulpverlener in de zorg en het onderwijs passend bij mijn eigen drijfveren. Als persoon word ik gedreven door mijn voorliefde voor koken, (be)studeren, culturen, het leren van vreemde talen, sociale activiteiten, het begrijpen van verschillende perspectieven, sporten en verdieping in de oorsprong van alle verschillende normen en waarden die achter elk individu schuilen. Een reis door Zuid-Italië heeft mij laten ervaren hoe een land waarin je niet bent opgegroeid de kracht heeft om je thuis te laten voelen. Mijn familienaam 'de Koning' staat gerepresenteerd in de naam van de praktijk als ode aan het belang van het gezin in de systeemtherapie. De betekenis van 'IL Ré' is afkomstig uit het Italiaans en betekent 'de Koning'. Wie verder zoekt, ontdekt dat 'ilre' in het Deens een andere betekenis heeft. In deze taal betekent het 'boos'. In de zorg is deze emotie aan de oppervlakte snel zichtbaar. Boos op zichzelf. Boos op de wereld. Boos op elkaar. Onder de emotie schuilt vaak een diepere betekenis, zoals gevoelens van pijn, schaamte, schuld, angst en verdriet. Gevoelens die heel menselijk zijn en het verdienen om op een manier die volledig past bij het gezin bespreekbaar te worden gemaakt. Praktijk ILRE zal naast de huidige diensten stap voor stap zich uitbreiden naar manieren om middels koken, sociale activiteiten en aandacht voor diversiteit dit doel te bereiken.

Kwaliteit

—Registraties—

ILRE werkt volgens de richtlijnen en beroepscode van de NVO.  Mijn titel als Orthopedagoog-Generalist is verwerkt in het NVO- BIG en AGB Register. 

NVO 19246 BIG 39928181931
AGB 94061620

Empowerment

—Samenwerken—


We zijn allen in staat tot groei. We werken samen. We maken gebruik van elkaar om te leren. Zodat we het vervolgens zelf  kunnen gaan doen. Dit geldt voor uw cliënt en uw leerling. En ook voor u en uw team!

Missie

—Systeemgericht—


Wanneer de kracht gevonden wordt in het toevoegen van nieuwe verhalen en ervaringen, ontstaat er ruimte om te kunnen  luisteren naar wat er niet is gezegd. Waar de aarzeling uit bestaat. En welke kwetsbare gevoelens nog onverhoopt onzichtbaar zijn.